Anasayfa     Türk Nöroloji Derneği     İletişim  
   
 

10. Nöroloji Yeterlik Kursu

05 EKİM 2016, ÇARŞAMBA 1 . GÜN
ACILIŞ
NÖROANATOMİ
Serebrum ve Serebellum
Beyin Sapı
Spinal Kord
Periferik Sinir Sistemi
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
Serebrovasküler Anatomi
İskemik SVH ve Tedavi
Hemorajik SVO ve Tedavi
Venöz Sistem Hastalıkları
Kranial Sinir Hastalıkları
Nörogenetik
06 EKİM, PERŞEMBE 2 . GÜN
HAREKET BOZUKLUKLARI
Ekstrapiramidal Sistem Anatomi ve Fizyolojisi
Parkinson ve Parkinson Plus Sendromlar
Diğer Hareket Bozuklukları
Yürüme Bozuklukları
Ataksiler
EPİLEPSİ
Epileptogenez
Nöbet Semiyolojisi
Epileptik Sendromlar ve Status Epileptikus
EPİLEPSİ – UYKU
Antiepileptikler ve Tedavi Prensipleri
Uyku Bozuklukları
NÖRORADYOLOJİ
MRI ve BT, PET, SPECT
Girişimsel Radyoloji
PEDİATRİK NÖROLOJİ
Çocukluk Çağında Sık Görülen Nörolojik Hastalıklar
Çocukluk Çağı Epilepsileri
07 EKİM 2016, CUMA 3 . GÜN
NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR
Miyopatiler
Nöropatiler
Kavşak Hastalıkları
Spinal Kord Hastalıkları
NÖROİMMÜNOLOJİ – MS
Multipl Skleroz
Diğer Demiyelinizan Hastalıklar
İmmün Mekanizmalar
Nöro-Onkoloji
Nöro-Oftalmoloji
BOS ve BOS Dolanımı Hastalıkları
08 EKİM, CUMARTESİ 4 . GÜN
BAŞAĞRISI
Sınıflama ve Akut Başağrıları
Migren ve Varyantları
Diğer Başağrıları
DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE DEMANS
Afaziler Apraksiler
Alzheimer Hastalığı
Alzheimer Dışı Demanslar
BİLİNÇ BOZUKLUKLARI VE BEYİN ÖLÜMÜ
Bilinç Bozuklukları
Beyin Ölümü
SSS Enfeksi̇yonları
Algolojiye Genel Yaklaşım
Nöro-Otoloji
09 EKİM 2016, PAZAR 5 . GÜN
SİSTEMİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI
Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
Vaskülitler
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
EMG
EEG
Uyarılmış Potansiyeller
Nörotoksik Hastalıklar

 
 
Copyright © 2009, Türk Nöroloji Derneği