Anasayfa     Türk Nöroloji Derneği     İletişim  
   
 

8. Nöroloji Yeterlik Kursu

AÇILIŞ
Afaziler Apraksiler
Algolojiye Genel Yaklaşım
Alzheimer Dışı Demanslar
Antiepileptikler ve Tedavi Prensipleri
Ataksiler
Beyin Ölümü
Beyin Sapı
Bilinç Bozuklukları
BOS ve BOS Dolanımı Hastalıkları
Çocukluk Çağı Epilepsileri
Çocukluk Çağında Sık Görülen Nörolojik Hastalıklar
Diğer Başağrıları
Diğer Hareket Bozuklukları
Epileptogenez
Girişimsel Radyoloji
Hemorajik SVO ve Tedavi
İmmün Mekanizmalar
İskemik SVH ve Tedavi
Kranial Sinir Hastalıkları
Migren ve Varyantları
Miyopatiler
MRI ve BT, PET, SPECT
Multipl Skleroz
Nöbet Semiyolojisi
Nöro-Oftalmoloji
Nöro-Onkoloji
Nöro-Otoloji
Nörotoksik Hastalıklar
Otonom Sinir Sistemi ve Hastalıkları
Parkinson ve Parkinson Plus Sendromlar
Serebrovasküler Anatomi
Serebrum ve Serebellum
Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
Spinal Kord
SSS Enfeksi̇yonları
Uyarılmış Potansiyeller
Uyku Bozuklukları
Venöz Sistem Hastalıkları
Yürüme Bozuklukları
 
 
Copyright © 2009, Türk Nöroloji Derneği